Wybory Samorządowe 2006

Wyniki drugiej tury wyborów na Wójta Gminy Jarocin

przeprowadzonych 26 listopada 2006 r. 

Miejscowość

Liczba uprawnionych

Liczba głosujących

Frekwencja
%

Siek Stanisław

% gł.
ważn.

Walczak
Zbigniew

% gł.
ważn.

Głosy
nieważne

Domostawa

987

385

39,00

129

34,03

250

65,96

6

Golce

300

166

55,33

72

47,68

79

52,31

15

Jarocin

1016

535

52,66

253

48,19

272

51,80

10

Majd. Golcz.

507

291

57,40

163

56,59

125

43,40

3

Mostki

491

238

48,47

162

68,64

74

31,35

2

Szyperki

422

207

49,05

63

30,58

143

69.41

1

Zdziary

550

253

46,00

81

32,40

169

67,60

3

Razem

4273

2075

48,56

923

45,36

1112

54,64

40

 Oddano 2035 głosów ważnych

Wójtem Gminy Jarocin na kadencję 2006 – 2010 został wybrany Zbigniew WALCZAK.
 

 Wyniki wyborów na radnych do Rady Gminy w Jarocinie:

Lp.

Nazwisko i imię radnego

Nr okręgu i nazwa miejscowości

liczba otrzymanych głosów

Uprawnio

nych

głoso

wało

 

Frek.

%

1

Bąk Kazimierz

Nr 1 Jarocin

189

1017

516

50,73

2

Gorczyca Zbigniew

Nr 1 Jarocin

178

 

 

 

3

Oleksak Antoni

Nr 1 Jarocin

126

 

 

 

4

Kiełb Zofia

Nr 2 Domostawa

109

540

238

44,07

5

Cieśla Jacek

Nr 2 Domostawa

118

 

 

 

6

Nosek Jadwiga

Nr 2 Katy – Szwedy

111

447

204

45,63

7

Małys Andrzej

Nr 3 Golce

68

300

155

51,66

8

Smutek Grzegorz

Nr 4 Majdan Golcz.

99

507

260

51,28

9

Domaradzki Paweł

Nr 4 Majdan Golcz.

87

 

 

 

10

Krajewski Sławomir

Nr 5 Mostki

97

491

282

57,43

11

Pawłowski Mieczysław

Nr 5 Mostki

71

 

 

 

12

Podpora Halina

Nr6 Szyperki

115

423

202

47,75

13

Kurzyna Zdzisław

Nr 6 Szyperki

78

 

 

 

14

Olszówka Aniela

Nr 7 Zdziary

118

550

267

48,54

15

Golec Bronisława

Nr 7 Zdziary

112

 

 

 

 Razem

1676

4275

2124

49,68 %

Kandydaci na Wójta Gminy:

           Siek Stanisław          921 głosów

           Walczak Zbigniew   1010 głosów

           Wnuk Teresa            124 głosów

 Do drugiej tury przechodzą: Walczak Zbigniew i Siek Stanisław.

 

Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów na wójta w obwodach głosowania:

Nazwisko i imię kandydata

Nr i zasięg obwodu

 

Liczba otrzymanych głosów

ilość głosów nieważnych

Liczba uprawnionych

Liczba

głosują-cych

 

 

Frek.

%

Siek Stanisław

 

Nr 1 Jarocin

249

 

12

 

1017

 

516

 

50,73

Walczak Zbigniew

234

Wnuk Teresa

  21

Siek Stanisław

Nr 2 Domostawa- Szwedy - Katy

179

 

22

 

987

 

442

 

44,78

Walczak Zbigniew

211

Wnuk Teresa

  30

Siek Stanisław

Nr 3 Golce

  45

 

16

 

300

 

155

 

51,66

Walczak Zbigniew

  51

Wnuk Teresa

 43

Siek Stanisław

Nr4 Majdan Golczański

138

 

6

 

507

 

260

 

51,28

Walczak Zbigniew

109

Wnuk Teresa

   7

Siek Stanisław

Nr 5 Mostki

140

 

5

 

491

 

282

 

57,43

Walczak Zbigniew

127

Wnuk Teresa

 10

Siek Stanisław

Nr 6 Szyperki

 64

 

0

 

423

 

202

 

47,75

Walczak Zbigniew

129

Wnuk Teresa

  9

Siek Stanisław

Nr Zdziary

106

 

8

 

550

 

267

 

48,54

Walczak Zbigniew

149

Wnuk Teresa

   4

         Suma:

 

2055

 69

4275

 2124

49,68


ZESTAWIENIE:

Nazwa obwodu

Walczak Zbigniew

Siek Stanisław

Wnuk Teresa

Jarocin

234

249

21

Domostawa

211

179

30

Golce

51

45

43

Majdan Golcz.

109

138

7

Mostki

127

140

10

Szyperki

129

64

9

Zdziary

149

106

4

      Razem:

1010

921

 124

 Do rady Gminy w Jarocinie:

L.p.

Nazwisko i imię                  Ilość głosów

1

Cichoń Zbigniew

54

2

Krawiec Artur

69

3

Smutek Stefan

47

4

Bąk Kazimierz

189

5

Gorczyca Zbigniew

178

6

Małek Tadeusz

122

7

Kozdra-Bałamut Jolanta

23

8

Gumiela Wiesława

82

9

Walczak Teresa

32

10

Oleksak Antoni

126

11

Kiełb Zofia

109

12

Mazurek Jacek

47

13

Cieśla Jacek

118

14

Chmura Adam

33

15

Głuszak Józef

22

16

Wala Kazimierz

14

17

Iskra Bogusław

71

18

Nosek Jadwiga

111

19

Wierzbicki Eugeniusz

14

20

Małys Andrzej

68

21

Pieróg Bogusław

46

22

Nawrocki Bronisław

34

23

Domaradzki Paweł

87

24

Reichert Aleksandra

31

25

Tęcza Janina

40

26

Sarzyniak Franciszek

75

27

Smutek Grzegorz

99

28

Malec Danuta

31

29

Ścierka Krystyna

50

30

Pawłowski Mieczysław

71

31

Lepa Mirosław

68

32

Sądej Mirosław

66

33

Krajewski Sławomir

97

34

Sroka Jan

47

35

Chudy Sławomir

48

36

Serafin Teresa

42

37

Kurzyna Zdzisław

78

38

Podpora Halina

115

39

Dziechciarz Teresa

47

40

Lach Tadeusz

68

41

Martyna Zbigniew

42

42

Wolanin Bogusław

23

43

Kaczor Małgorzata

25

44

Torba Irena

46

45

Olszówka Aniela

118

46

Miszczyszyn Jerzy

91

47

Bielak Anna

47

48

Golec Bronisława

112

 

Wybory do rady powiatu niżańskiego Okręg nr 2 - Jarocin-Ulanów
OKREG NR 2 Jarocin   Ulanów  
Lp.-Kandydat Jarocin Domostawa Katy Golce Majdan Golcz. Mostki Szyperki Zdziary Razem Ulanów Wólka Tanewska Huta Deręgowska Dąbrówka Kurzyna Bieliny, Wólka Bielińska Bukowina Bieliniec Glinianka Dąbrowica Borki Razem RAZEM
OBWÓD 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
Lista nr. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin                                       599
1. Małek Eugeniusz, 50 lat, Ulanów 2 5 0 3 0 1 1 12 13 9 0 2 3 27 33 0 5 3 2 97 109
2. Ślusarczyk Halina, 46 lat, Jarocin 22 7 9 10 3 0 0 51 2 3 1 2 1 3 0 2 1 0 1 16 67
3. Ostrowski Antoni, 55 lat, Golce 2 2 13 0 2 1 2 22 0 1 0 2 8 5 1 0 0 0 0 17 39
4. Dąbek Janusz, 45 lat, Ulanów 1 3 0 0 0 0 0 4 98 18 0 3 4 1 4 0 2 6 3 139 143
5. Koza Franciszek, 46 lata, Dąbrówka 2 0 0 0 1 5 1 9 6 6 1 70 2 5 1 41 8 1 0 141 150
6. Nalepa Mariusz Kazimierz, 33 lata, Ulanów 2 0 1 1 0 0 2 6 32 8 2 8 21 2 1 3 2 3 3 85 91
Lista nr. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1674
1. Pasek Janusz Piotr, 30 lat, Jarocin 114 18 16 17 58 16 21 260 1 2 0 2 5 4 0 0 1 1 5 21 281
2. Kapuściński Antoni Franciszek, 55 lat, Ulanów 1 3 0 1 0 0 0 5 185 129 23 31 57 65 30 32 51 32 18 653 658
3. Sarna Wiesław Józef, 46 lat, Dąbrówka 0 1 1 0 0 0 0 2 4 2 2 59 0 1 0 9 4 0 0 81 83
4. Podpora Tomasz, 27 lat, Katy 38 91 5 36 49 9 25 253 8 7 1 8 12 2 0 0 1 2 0 41 294
5. Wnuk Henryk, 47 lat, Kurzyna Wielka 1 2 3 0 0 3 1 10 0 2 3 2 42 1 0 1 0 1 0 52 62
6. Maziarz Roman Stanisław, 51 lat, Wólka Tanewska 0 0 1 0 0 0 0 1 6 69 2 2 1 2 0 1 1 0 2 86 87
7. Habuda Andrzej Jan, 51 lat, Majdan Golczański 13 14 10 52 17 6 12 124 0 0 2 2 23 4 0 0 1 1 0 33 157
8. Wójcik Józef Antoni, 59 lat, Bieliny 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 25 5 6 1 1 9 51 52
Komitet Wyborczy Wyborców NIŻAŃSKI BLOK WYBORCZY 842
1. Lach Zbigniew, 42 lata, Szyperki 27 29 29 20 7 119 22 253 13 13 9 9 22 26 0 7 6 9 10 124 377
2. Paleń Zygmunt, 57 lat, Jarocin 27 8 0 0 2 3 4 44 3 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 9 53
3. Andres Grzegorz Aleksander, 31 lat, Kurzyna Średnia 3 2 0 0 1 1 2 9 8 5 3 34 86 4 8 2 4 2 64 220 229
4. Zasadzki Piotr, 38 lat, Wólka Tanewska 1 1 0 0 1 0 7 10 0 35 9 1 1 0 1 1 2 0 0 50 60
5. Małys Dariusz, 33 lata, Majdan Golczański 0 0 0 16 3 1 6 26 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 6 32
6. Kutyła Elżbieta Anna, 44 lata, Zdziary 1 0 0 0 1 0 55 57 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 2 9 66
7. Wójcik Szczepan Leon, 29 lat, Ulanów 0 1 0 0 0 0 0 1 15 4 0 1 0 2 0 0 0 1 1 24 25
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczno-Gospodarcze 1007
1. Siek Henryk, 51 lat, Jarocin 90 40 22 39 30 20 38 279 1 4 2 5 1 3 0 0 8 8 5 37 316
2. Koń Maria, 52 lata, Wólka Bielińska 0 1 1 7 0 0 2 11 11 22 3 7 7 87 18 23 26 8 0 212 223
3. Bieszczad Lesław, 50 lat, Domostawa 7 76 3 0 3 1 2 92 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 95
4. Brzozowski Tadeusz, 50 lat, Dąbrowica 1 2 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 6 3 2 1 4 33 0 52 56
5. Janiec Jacek, 32 lata, Kurzyna Średnia 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 2 23 0 1 4 17 4 0 52 55
6. Pracownik Teresa, 44 lata, Ulanów 0 0 0 0 0 0 0 0 34 8 0 8 0 4 0 1 10 2 0 67 67
7. Rzekęć Jacek, 30 lat, Huta Deręgowska 2 2 0 1 0 0 1 6 5 15 47 4 0 0 0 0 4 0 1 76 82
8. Walczak Józef, 39 lat, Mostki 12 1 0 13 63 1 20 110 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 113
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Prawicy 798
1. Dworak Zenon, 40 lat, Huta Deręgowska 7 0 0 3 1 2 3 16 5 2 65 1 0 2 0 0 0 5 0 80 96
2. Kata Andrzej Stanisław, 43 lata, Katy 10 65 1 9 5 0 5 95 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 100
3. Kłyza Janina, 50 lat, Jarocin 32 12 0 0 2 2 3 51 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 54
4. Łabęcki Mieczysław, 52 lata, Ulanów 0 1 0 0 0 0 0 1 56 9 0 1 1 12 4 7 5 3 2 100 101
5. Szempruch Mieczysław, 35 lat, Kurzyna Mała 2 0 0 0 0 4 0 6 0 3 0 7 42 7 1 0 3 1 1 65 71
6. Szewc Grzegorz Adam, 30 lat, Bieliny 0 0 1 0 0 0 0 1 1 13 3 1 0 77 6 5 1 4 0 111 112
7. Wala Tadeusz, 65 lat, Ulanów 1 0 0 0 0 0 0 1 59 62 0 1 1 20 0 28 16 0 1 188 189
8. Żak Dariusz Sylwester, 39 lat, Jarocin 55 1 3 9 0 1 2 71 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 75

Jak widzimy, najwięcej głosów z gminy Jarocin zdobyli: Zbigniew Lach (377),  Henryk Siek (316),  Tomasz Podpora (294) i Janusz Pasek (281).  Radnym powiatowym z Gminy Jarocin został tylko Henryk Siek.  Trzej pozostali to mieszkańcy gminy Ulanów: Antoni Kapuściński (658), Tadeusz Wala (189) i Franciszek Koza (150). Dwaj ostatni otrzymali wprawdzie mniej głosów niż trzech kandydatów od nas, ale o takim a nie innym rozdziale mandatów zadecydowało blokowanie list przed wyborami.


Do Województwa;

 

Nazwa partii, komitetu, listy

Ilość głosów

Nazwisko kandydata i ilość głosów

PSL

198

Stawowy P. - 10

LPR

141

Tofilski  -69

Kw Emeryt. i renc.

45

 

PiS

617

Błądek Lidia –264
Cholewiński Z. 152
Sęk Ewa - 103

P O

104

Rutkowski – 42

SLD

344

Ozimek J. 314

Samoobrona

217

Lis A. – 82

Przymierze Prawicy

30

 

Partia Pracy

25

 

KW Odrodz. Polski

13