Wybory Samorządowe 1998

W dniu 11 października 1998r. odbyły się wybory Rady Gminy w Jarocinie, dla wyboru której utworzono 8 okręgów wyborczych. Głosowanie odbyło się w 9 obwodowych Komisjach Wyborczych. Kandydowało 40 osób, w tym siedmiu radnych z kadencji poprzedniej (Janina Reichert, Antoni Oleksak, Janusz Siembida, Michał Koziara, Zbigniew Bąk, Jan Sroka, Zygmunt Kotlik).

 Ogólne wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 - uprawnionych do głosowania        - 3994

- w głosowaniu udział wzięło          - 2018

co stanowi 50,6% uprawnionych do głosowania

 Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

 

Okręg wyborczy Nr 1 Jarocin

1. BĄK Kazimierz                                       -114

2. HERBET Kazimierz                                -111

3. OLEKSAK Antoni                                 -169

4. SIEK Henryk                                            -126

5. OLEKSAK Tadeusz                                 -120

6. WALCZAK Zbigniew                           -263

7. GORCZYCA Zbigniew            -149

8. PALEŃ Zygmunt                                   -167

9. SIEMBIDA Janusz                                   -139

10. LACH Edward                                        -81

11. WĘGLIŃSKI Józef                               -58

12. ŻAK Dariusz                                          -49

 

Okręg wyborczy Nr 2 Domostawa

1. ORZEŁ Krystyna                                   -146

2. WOŁOSZ Zbigniew                                -32

3. BOTOR Barbara                                       -46

4. CHMURA Adam                                      -66

5. CIEŚLA Józef                                         -68

 

Okręg wyborczy Nr 3 Golce-Mostki

1. FLIS Andrzej                                          -151

2. KRAJEWSKI Sławomir                       -116

3. WALCZAK Józef                                   -120

4. SROKA Jan                                             -95

5. BIEŃKO Zofia                                         -58

6. PAWŁOWSKI Józef                               -73

7. MAŁYS Andrzej                                      -74

8. SOKAL Maria                                          -69

9. KOTLIK Zygmunt                                   -76

 

Okręg wyborczy Nr 4 Katy

1. CICHOŃ Bogdan                                  -45                                        

2. BĄK Zbigniew                                         -44

 

Okręg wyborczy Nr 5 Majdan Golczański

1. SARZYNIAK Franciszek                      -104              

2. ŚCIERKA Leon                                       -89

3. MIERZWA Danuta                                  -41

4. SMUTEK Grzegorz                               -119

 

Okręg wyborczy Nr 6 Szwedy

1. MILLER Piotr                                       -58

2. MIERZWA Jan                                        -51

 

Okręg wyborczy Nr 7 Szyperki

1. LACH Bolesław                                       -84

2. REICHERT Janina                               -182

3. KURZYNA Zdzisław                             -114

 

Okręg wyborczy Nr 8 Zdziary

1. PCHEŁKA Maria                                  -166

2. KOZIARA Michał                                 -96

3. OLSZÓWKA Andrzej                             -70

Pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 2 listopada 1998r. Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - została ponownie Pani Janina Reichert oraz Wiceprzewodniczącego - Pan Piotr Miller.

           

            W dniu 4 listopada 1998r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy, na której dokonano wyboru Zarządu Gminy oraz poszczególne Komisje. Przewodniczącym Zarządu został wybrany Pan Zbigniew Walczak.

 Jego kontrkandydatami byli:

1. Pan Janusz Siembida

2. Pan Zygmunt Paleń

 Na wniosek Wójta Gminy - zastępcą Wójta został wybrany Pan Andrzej Kata.

 W skład Zarządu weszli:

1. Zbigniew Walczak                       - Przewodniczący Zarządu

2. Andrzej Kata                                 - Z-ca Wójta

3. Andrzej Flis                                  - członek

4. Zygmunt Paleń                             - członek

5. Józef Walczak                              - członek

 

W skład poszczególnych komisji weszli:

 

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1. Antoni Oleksak                            - Przewodniczący Komisji

2. Sroka Jan                                     

3. Koziara Michał

4. Miller Piotr

5. Sarzyniak Franciszek

6. Cieśla Józef

7. Cichoń Bogdan

 

KOMISJA MEDIACYJNO-INTERWENCYJNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Miller Piotr                                  - Przewodniczy Komisji

2. Cieśla Józef                                 

3. Krajewski Sławomir

4. Kurzyna Zdzisław

5. Parcheta Władysława                   (spoza rady)

 

KOMISJA d/s OŚWIATY i KULTURY

1. Pchełka Maria                              - Przewodnicząca Komisji

2. Flis Andrzej

3. Reichert Janina

4. Cieśla Józef

5. Zagajewski Janusz                        (spoza rady)

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Orzeł Krystyna                             -Przewodnicząca Komisji

2. Smutek Grzegorz

3. Gorczyca Zbigniew