Wybory do Sejmu i Senatu - 23 września 2001

W wyborach do Sejmu i Senatu RP z terenu gminy Jarocin udział wzięło tylko 1573 osób, co stanowi 38,5% uprawnionych do głosowania spośród 4083 wyborców.

Obwód

Uprawnieni

Głosowało

Frekwencja w %

Mostki

498

154

30,9

Golce

301

106

35,2

Majdan Gol.

475

174

36,6

Domostawa

926

361

38,9

Zdziary

531

209

39.3

Szyperki

406

169

41.6

Jarocin

946

400

42.2

 Jak wynika z tabeli, najniższą frekwencję zanotowano w obwodzie głosowania w Mostkach (30,9%), najwyższą zaś w Jarocinie (42,2%) i Szyperkach (41,6%).

 Wybory do Senatu

 W poszczególnych obwodach głosowania  najwięcej głosów uzyskali /podajemy tylko 3 pierwsze miejsca/:

Okręg wyborczy

I miejsce

Ilość głosów

II miejsce

Ilość głosów

III miejsce

Ilość głosów

Mostki

Lidia Błądek

38

Tadeusz Stęga

37

Dariusz Kłeczek

32

Golce

Lidia Błądek

37

Janina Sagatowska

25

Stanisław Mazan
MieczysławJanowski

19
19

Jarocin

Dariusz Kłeczek

142

Lidia Błądek

98

Janina Sagatowska

92

Szyperki

Janina Sagatowska

54

Dariusz Kłeczek

46

Lidia Błądek

45

Zdziary

Lidia Błądek

68

Danuta Myłek

59

Janina Sagatowska

51

Domostawa

Grzegorz Lato

128

Danuta Myłek

95

Lidia Błądek

92

Majdan Golcz.

Janina Sagatowska

54

Lidia Błądek

49

Dariusz Kłeczek

35

 Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich kandydatów do Senatu z okręgu rzeszowsko - tarnobrzeskiego wg. liczby uzyskanych głosów:

Błądek Lidia              - 427

Kłeczek Dariusz        - 373

Sagatowska J.           - 360

Lato Grzegorz - 358

Myłek Danuta - 286

Mazan Stanisław          - 236

Stęga Tadeusz             - 216

Korczowski Ryszard    - 200

Jakubiec Jerzy - 174

Koberski Marek          - 173

Janowski Mieczysław   - 147

Zych Tadeusz              -   99

Frączek Józef              -   87

Sikora Waldemar         -   60

Żygadło Piotr               -   44


Do Senatu weszli: Grzegorz Lato, Mieczysław Janowski oraz Janina Sagatowska.

Wybory do Sejmu RP

 

 

 

 

 

 

Lista

SLD-UP

AWSP

UW

Samo -

obrona

PiS

PSL

PO

Alterna-

tywa.

LPR

Szyperki               

57

7

1

37

26

13

12

1

7

Zdziary

77

20

1

27

26

17

15

1

11

Mostki

24

11

0

46

9

35

5

1

16

Golce

24

9

1

22

10

17

1

1

19

Majdan G.

38

12

7

34

29

27

15

1

3

Domostawa

213

16

7

31

20

15

9

2

14

Jarocin

128

4

1

37

76

51

13

5

44

Razem

561

79

18

234

196

175

70

12

114

%

35,6

5

1

14,8

12

11,1

4,4

0,7

7,2

Kandydaci do sejmu, którzy uzyskali w poszczególnych obwodach gminy Jarocin najwięcej głosów.

         Kandydat

 

 

  Obwód

Zbigniew Walczak

Julian Ozimek

Janusz Nawrocki

Stępień Władysław

Andrzej Gargaś

Maria Zbyrowska

Tadeusz Urban

Aleksander Bentkowski

Zygmunt Wrzodak

Jarocin        

64

82

16

23

2

11

11

16

24

Domostawa

15

142

1

16

3

6

4

2

2

Golce

8

20

1

1

3

3

14

7

9

Majdan G.

13

9

13

5

6

5

21

7

0

Mostki

6

16

21

2

4

8

23

1

12

Szyperki

23

38

3

2

6

9

10

2

3

Zdziary

24

42

9

4

6

9

4

4

4

Głosy oddane na kandydata

153

349

64

53

30

51

87

39

54

 

Z naszego okręgu (rzeszowsko – tarnobrzeskiego) do Sejmu weszli:

z SLD – UP    - Ciesielski Wiesław, Brzostowski Edward, Stępień Władysław, Janas Stanisław, Ferenc Tadeusz

z Samoobrony - Zbyrowska Maria, Urban Tadeusz

z Prawa i Sprawiedliwości – Jurek Marek

z PSL – Bury Jan, Bujak Bolesław

z Platformy Obywatelskiej – Tomaka Jan, Skowrońska Krystyna

z LPR – Wrzodak Zygmunt, Kantor Ewa, Murias Halina