Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Dążenia

        Do niedawna podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców Gminy Jarocin było rolnictwo oraz praca w pobliskich przedsiębiorstwach: Hucie Stalowa Wola, Nimecie i Zakładach Mięsnych w Nisku. Wraz ze zwolnieniami grupowymi w HSW i upadkiem obu największych zakładów niżańskich bezrobocie w gminie Jarocin bardzo wzrosło. Jako, że grunty rolne na terenie gminy są bardzo słabe (najwięcej z V-VI klasą bonitacyjną) a w strukturze zasiewów dominuje żyto, owies i okopowe rozwój gminy powinien opierać się o modernizację i poprawę struktury rolnictwa, tworzenie nowych miejsc pracy w przetwórstwie rolno - spożywczym, usługach, handlu, gałęziach związanych z otoczeniem rolnictwa i walorami rekreacyjnymi wsi.

Najważniejsze w tej chwili problemy do rozwiązania w gminie to:

w oświacie:

- doprowadzenie do sytuacji pozwalającej na utrzymanie małych sześcioklasowych szkół przy ich finansowaniu w rozsądnych granicach. Umożliwić to może prowadzenie szkół przez stowarzyszenia lub osoby prywatne. Ze względu na zmniejszającą się z roku na rok liczbę uczniów, alternatywą dla zmiany formy prowadzenia szkół podstawowych może być jedynie likwidacja niektórych z nich. Podjęcie konkretnych działań w tej dziedzinie jest niezbędne ze względu na konieczność harmonijnego rozwoju gminy. W przeciwnym razie gminie może grozić paraliż inwestycyjny.

w infrastrukturze:

- modernizacja dróg gminnych: w sołectwie Szwedy (Nowa Ruda, Madeje, w kierunku Łążka garncarskiego); w sołectwie Mostki: Łoza - Bukowa; w sołectwie Golce: Dębowe - Rusiny

- modernizacja dróg powiatowych: Szyperki - Golce; Zdziary - Huta Deręgowska.

- budowa chodników przy drodze krajowej: Katy, Domostawa

- budowa chodników przy drogach powiatowych: Szyperki, Domostawa

- modernizacja oczyszczalni oraz znalezienie rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej dla tych gospodarstw (ok. 5 %) z miejscowości i przysiółków, które takowej - ze względu na rozproszoną zabudowę – jeszcze nie posiadają ( Golce; w sołectwie Majdan Golczański: Knieja, Pogońcowa Smuga i Brzozowa Smuga; w sołectwie Mostki: Nalepy, Graba, Kiszki i Łoza.

w gospodarce:

- powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw

- powstanie podmiotów gospodarczych do obsługi planowanej trasy szybkiego ruchu S - 19

w kulturze :

- kontynuowanie organizacji imprezy pod hasłem Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin.

- organizacja Festiwalu Dobrej Nadziei (muzyka chrześcijańska)

w sporcie:

- wspieranie uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej: LZS Zdziary, LZS Jarocin

Organizacja Biegów Zwycięstwa nad bolszewikami „ Goń bolszewika, goń” im. Sebastiana Małka i Jana Kozioła;

- rozwój bazy sportowej poprzez modernizację stadionów sportowych w Jarocinie i Zdziarach.

w turystyce:

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez budowę zbiornika wodnego w Mostkach - Jeżach

- budowa trasy rowerowej

- zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych

- w kwestii bezrobocia łagodzenie w miarę możliwości skutków wysokiego bezrobocia spowodowanego nieodpowiednią polityką gospodarczą prowadzoną przez Rzeczypospolitą, poprzez niskie podatki lokalne, okresowe zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych podmiotów gospodarczych oraz podniesienie atrakcyjności gminy dla inwestorów z zewnątrz poprzez rozwój infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, drogi) jak i turystyczno - rekreacyjnej.

Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?