Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

ZOS
Zespół Obsługi Szkół w Jarocinie został utworzony uchwałą Rady Gminy w Jarocinie w dniu 12 lipca 1999 r. i rozpoczął funkcjonowanie od 1 stycznia 2000 r.
ZOS w Jarocinie jest jednostką budżetową utworzoną do obsługi finansowej i organizacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum.
Cel, zadania, organizację i prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu określa uchwalony przez Radę Gminy STATUT.
W Zespole zostały utworzone dwa stanowiska pracy: główny księgowy i stanowisko d/s. organizacyjno gospodarczych a pracą tej jednostki budżetowej gminy kieruje Kierownik Zespołu, który zatrudnia i zwalnia w/w pracowników.
Zespół prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Zespół prowadzi również sprawy związane z przyznawaniem dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
Kierownikiem ZOS w Jarocinie jest Pani Agata Pałka.
Tel. 015 8733 118 Z dniem 31 marca 2018 r. Uchwałą Nr XXX.225.2018 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 19.02.2018 r. Zespół Obsługi Szkół w Jarocinie został zlikwidowany. Sprawy, które prowadził Zespół od 1 kwietnia 2018 r. prowadzi Urząd Gminy w Jarocinie.
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?