BEZPŁATNE dodawanie ogłoszeń na www.por24.pl
Dodane przez podpora dnia November 04 2020 16:43:35
Stowarzyszenie Postaw Na Zdrowie z Jeżowego zaprasza wszystkich rolników, wystawców, przetwórców, rzemieślników, pszczelarzy oraz KGW z terenu Gminy Jarocin do BEZPŁATNEGO dodania ogłoszeń na stronę www.por24.pl której celem jest połączenie rolników z odbiorcami, promocja sprzedaży bezpośredniej i produktów lokalnych w szczególności z terenu powiatu niżańskiego. Strona powstała dzięki wsparciu Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" oraz środków z działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata2014-2020. Stowarzyszenie zapewnia również pomoc w dodaniu ogłoszenia w razie potrzeby lub problemów prosimy o kontakt: skrzynka@por24.pl.


Rozszerzona zawarto newsa