Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Dodane przez podpora dnia November 03 2020 10:59:09
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin”

Gmina Jarocin zrealizowała zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Całkowita wartość zadania: 17 353,44 zł, w tym udział środków z:
• NFOŚiGW 8 676,72 zł
• WFOŚiGW w Rzeszowie 6 073,70 zł
• Budżetu Gminy Jarocin 2 603,02 zł
Zadaniem zostało objętych osiemnaście gospodarstw domowych, usunięto łącznie 40,17 ton materiałów azbestowych.


Rozszerzona zawarto newsa