Budowa placu zabaw w Jarocinie
Dodane przez podpora dnia October 08 2020 14:05:33
W miejscowości Jarocin zostało odebrane i oddane do użytkowania zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jarocinie”. Udział w odbiorze wzięli Sekretarz Gminy Agata Pałka, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Renata Dec i Wykonawca inwestycji Klaudiusz Półtorak z firmy ARGON z Przemyśla. Łączny koszt inwestycji realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opiewa na kwotę 60 230,64 zł. W ramach dofinansowania Gmina Jarocin otrzymała wsparcie finansowe na to zadanie z Województwa Podkarpackiego w wysokości 31 815,00 zł. Wniosek dzięki któremu powstał kolejny plac zabaw dla dzieci został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Nowopowstały plac zabaw będzie służył zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności poprzez utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jarocinie.
Rozszerzona zawarto newsa
W miejscowości Jarocin zostało odebrane i oddane do użytkowania zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jarocinie”. Udział w odbiorze wzięli Sekretarz Gminy Agata Pałka, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Renata Dec i Wykonawca inwestycji Klaudiusz Półtorak z firmy ARGON z Przemyśla. Łączny koszt inwestycji realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opiewa na kwotę 60 230,64 zł. W ramach dofinansowania Gmina Jarocin otrzymała wsparcie finansowe na to zadanie z Województwa Podkarpackiego w wysokości 31 815,00 zł. Wniosek dzięki któremu powstał kolejny plac zabaw dla dzieci został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Nowopowstały plac zabaw będzie służył zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności poprzez utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jarocinie.