LGD - Harmonogram spotkań informacyjnych
Dodane przez podpora dnia October 08 2020 09:43:34
Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych:

1. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1 Mechanizmy promocji i współpracy gospodarczej /projekt grantowy/ – limit środków 100 000,00 zł (4 dotacje);
2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - podejmowanie działalności gospodarczej - limit środków 336 503,00 zł (6 dotacji);
3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów” - limit środków 60 000,00 zł (1 dotacja);
4. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2 Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) - limit środków 178 584,52 zł (2 dotacje); W związku z planowanymi naborami wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.
Lp. Miejscowość Miejsce spotkania Termin spotkania Godzina spotkania
1. Jarocin Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie 13.10.2020 r. 11:00
2. Ulanów Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie – sala narad 13.10.2020 r. 13:00
3. Rudnik nad Sanem Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem – sala posiedzeń 14.10.2020 r. 10:00
4. Nisko Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” – sala konferencyjna 14.10.2020 r. 12:00
5. Krzeszów Urząd Gminy w Krzeszowie – sala narad 15.10.2020 r. 10:00
6. Harasiuki Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach 15.10.2020 r. 12:00
7. Jeżowe Urząd Gminy w Jeżowem – sala narad 16.10.2020 r. 13:00


Rozszerzona zawarto newsa