„Budowa strefy aktywności lokalnej w Golcach
Dodane przez podpora dnia August 07 2020 12:08:51
W dniu 29 lipca Gmina Jarocin podpisała umowę z Województwem Podkarpackim o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 31 815,00 zł na zadanie pn. „Budowa strefy aktywności lokalnej w Golcach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Budowa strefy aktywności lokalnej w Golcach” wyłoniono Wykonawcę, którym został Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin 45.
GZK Sp. z o.o. w ramach podpisanej umowy wybuduje obiekty małej architektury oraz zamontuje urządzenia zabawowe za kwotę brutto 73 788,88 zł.


Rozszerzona zawarto newsa