Budowa placu zabaw w Jarocinie
Dodane przez podpora dnia August 05 2020 12:45:18
W dniu 10 lipca Gmina Jarocin podpisała umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 31 815,00 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jarocinie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jarocinie” wyłoniono Wykonawcę, którym została firma ARGON, Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl.
Firma wyposaży plac zabaw dla najmłodszych dzieci w urządzenia rekreacyjno - zręcznościowe za kwotę brutto 60 230,64 zł.
Rozszerzona zawarto newsa