Zdalna szkoła+
Dodane przez podpora dnia July 01 2020 11:07:17
Gmina Jarocin uzyskała dofinansowanie w wysokości 54 990 zł przeznaczone na zakup 18 laptopów i oprogramowania dla szkół w celu realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ogólnego. Komputery trafią do uczniów szkół podstawowych na terenie gminy, w tym 15 komputerów zostanie przekazanych dzieciom z rodzin wielodzietnych (3+).
Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Rozszerzona zawarto newsa