Laptopy dla szkół
Dodane przez podpora dnia April 23 2020 07:23:27
Gmina Jarocin uzyskała dofinansowanie w wysokości 60 000 zł przeznaczone na zakup 20 laptopów i oprogramowania dla szkół w celu realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ogólnego. Zadanie jest w trakcie realizacji i w najbliższym czasie komputery trafią do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na terenie gminy. Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Rozszerzona zawarto newsa