Komunikat ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów
Dodane przez podpora dnia March 27 2020 09:32:59
Komunikat ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych, można dokonywać w następujący sposób:
• przesłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jarocin@kki.pl (nie jest wymagany przy tym podpis elektroniczny).
W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
• złożyć w Urzędzie Gminy w Jarocinie na parterze budynku.
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.
b/ potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);
Termin do składania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Jarocinie).
Numery telefonów do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW: tel. 15 873-31-18, ewentualnie tel. 15 871-31-41 wew. 25.
Informacje dotyczące zgłaszania kandydatów zawarte są w Uchwale nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (zmieniona uchwałami PKW Nr 79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r. i Nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020r.) i znajdują się w BIP Urzędu zakładka „Wybory Prezydenckie” pod adresem:
http://jarocin.bip.gmina.pl/index.php?id=352
Rozszerzona zawarto newsa