Ogłoszenie wyników otwartego konkursu
Dodane przez podpora dnia March 04 2020 18:02:08
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. na terenie gminy Jarocin

Na podstawie art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz 688 ze zm.) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 7 lutego 2020 r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu:


Rozszerzona zawarto newsa