Rozstrzygnięcie z naboru wniosków
Dodane przez podpora dnia February 21 2020 10:30:40
Rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego w dniach od 08.01.2020 r. do 10.02.2020 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętych dla Gminy Jarocin na 2020 r.
Rozszerzona zawarto newsa