Rozpoczęcie montażu odnawialnych źródeł energii
Dodane przez agatapalka dnia February 21 2020 09:15:31
Uprzejmie informujemy, iż w ramach zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Jarocin” firma:
1. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. przystępuje do montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.
2. Konsorcjum firm w składzie: NIKMAR, RAKOCZY Stal Sp. z o.o., RAKOCZY Sp. J. przystępuje do montażu kotłów na biomasę.
Wykonawca będzie ustalał termin montażu z poszczególnymi mieszkańcami telefonicznie. Montaż instalacji będzie wykonywany jedynie w tych lokalizacjach gdzie właściciele wywiązali się ze zobowiązań finansowych w stosunku do gminy tj. uiścili pełną kwotę wkładu własnego.
Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania wykonuje: PRO-IN-TECH Dorota Lubas ul. Strzelnicza 20/2, 35-103 Rzeszów, tel. 694 479 354

Rozszerzona zawarto newsa