Podpisanie umowy OZE
Dodane przez podpora dnia October 10 2019 10:12:13

Projekt pn: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Jarocin” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na przełomie września i października 2019 r. Gmina Jarocin podpisała umowy z firmą „FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k.” z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej, ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Jarocin”. w części 1 zamówienia tj. na „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jarocin” za kwotę: 11 236 185,00 zł/brutto . oraz w części 3 zamówienia tj. na „Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jarocin” za kwotę: 706 860,00 zł/brutto. Zgodnie z umową Wykonawca dostarczy i zamontuje w terminie do 31 sierpnia 2020 r. – 628 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, 270 zestawów instalacji fotowoltaicznych oraz 70 zestawów instalacji pomp ciepła.
Na część 2 zamówienia: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jarocin” umowa została podpisana z Konsorcjum firm w składzie: LIDER:"NIKMAR" Ekologiczne Systemy Grzewcze Zakład Handlowo-Usługowy Nikanowicz Marian, ul. Ochotników Węgierskich 17; 23-300 Janów Lubelski, Partner 1 firma: RAKOCZY Stal Sp. z o.o., ul. Kazimierza Mireckiego 5, 37-450 Stalowa Wola, Partner 2 firma: RAKOCZY Sp.j. z siedzibą w Nisku przy ul. Torowej 49, 39-400 Nisko za kwotę: 907 459,20 zł brutto.
Zgodnie z umową Wykonawca dostarczy i zamontuje w terminie do 31 sierpnia 2020 r. - 67 szt. kotłów na biomasę (pellet) do ogrzewania budynków mieszkalnych.
Nadzór Inwestorski na w/w zadaniu pełnić będzie firma PRO IN TECH Dorota Lubas, 35-103 Rzeszów, ul. Strzelnica 20/2 , z którą podpisano umowę za kwotę 55 350,00 zł
Całkowita wartość projektu po przetargu wynosi: 12 905 854,20 zł, w tym ; - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 995 639,90 zł - środki budżetu Gminy - 2 910 214,30 zł
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III. Czysta energia. Działanie 3.1 Rozwój OZE


Rozszerzona zawarto newsa