Aktywny Samorząd
Dodane przez podpora dnia August 14 2019 08:23:33
Powiat Niżański w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że Powiat Niżański w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W 2019 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach:
Rozszerzona zawarto newsa