Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach
Dodane przez podpora dnia July 30 2019 11:25:38

Z ogromną radością pragniemy poinformować, iż w dniu 4 lipca 2019 roku oficjalnie swoją działalność rozpoczęło Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach. Nasza organizacja w chwili obecnej liczy 21 osób. Uczestnicy Zebrania Członków Koła Gospodyń Wiejskich w Golcach dokonali wyboru Zarządu Koła w następującym składzie:
Pani Beata Kiszka - Przewodniczący Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Golcach,
Pani Jadwiga Pęk - Zastępca Przewodniczącego,
Pani Monika Brzozowska - Członek Zarządu.
Zadania statutowe, które będziemy realizować dotyczą miedzy innymi prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, upowszechniania różnych form współdziałania, inicjowania i podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy na wsi. ...

Zarząd KGW w Golcach

Rozszerzona zawarto newsa

Z ogromną radością pragniemy poinformować, iż w dniu 4 lipca 2019 roku oficjalnie swoją działalność rozpoczęło Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach. Nasza organizacja w chwili obecnej liczy 21 osób. Uczestnicy Zebrania Członków Koła Gospodyń Wiejskich w Golcach dokonali wyboru Zarządu Koła w następującym składzie:
Pani Beata Kiszka - Przewodniczący Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Golcach,
Pani Jadwiga Pęk - Zastępca Przewodniczącego,
Pani Monika Brzozowska - Członek Zarządu.
Zadania statutowe, które będziemy realizować dotyczą miedzy innymi prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, upowszechniania różnych form współdziałania, inicjowania i podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy na wsi. Duży nacisk położymy również na rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
W naszej grupie nie brakuje ludzi kreatywnych i z pasją. Wierzymy więc, że podejmowane przez nas inicjatywy przyniosą wiele dobrego dla naszego sołectwa, gminy i powiatu. Jesteśmy również chętni i otwarci na współpracę. Już dziś można się z nami kontaktować, pisząc na podany adres poczty elektronicznej: kgwgolce@o2.pl. Wkrótce pojawimy się również na Facebooku. Trzymajcie za nas kciuki i bądźcie z nami.

Zarząd KGW w Golcach