OGŁOSZENIE - zapisy na kolektory słoneczne
Dodane przez podpora dnia July 16 2019 10:51:34
OGŁOSZENIE
W dniu 12 lipca 2019 r. odbyło się otwarcie ofert na „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Jarocin”. Ze względu na to, że bardzo dużo osób zapisanych do programu nie wpłaciło dotychczas zaliczki w wysokości 500 zł. oraz nie podpisało umów z gminą, istnieje zagrożenie, że przetarg zostanie unieważniony, a gmina utraci dofinansowanie.
W związku z powyższym uczestnicy projektu, którzy nie dostarczyli podpisanych umów proszeni są o ich niezwłoczny zwrot (do dnia 23 lipca 2019 r.).
Informujemy także, że istnieje jeszcze możliwość zapisania się na kolektory słoneczne.
Rozszerzona zawarto newsa