Przekazanie do eksploatacji OZE.
Dodane przez podpora dnia July 03 2019 10:36:37
W dniu 25 czerwca 2019r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji przedsięwzięcie pod nazwą „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Jarocin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III. Czysta energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu był wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Jarocin poprzez montaż na 16 obiektach użyteczności publicznej nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,19 MW, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w wysokości 135,76 t CO2/rok, zwiększenie produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji fotowoltaicznych w wysokości 164,56 MWh/rok.

Wykonawca zadania była firma;
EcoGroup S.C. ul. Makowa 5, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 1 199 990,46 PLN w tym udział środków:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 833 238,00 PLN
• Budżet Gminy Jarocin 366 752,46 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Rozszerzona zawarto newsa
W dniu 25 czerwca 2019r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji przedsięwzięcie pod nazwą „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Jarocin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III. Czysta energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu był wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Jarocin poprzez montaż na 16 obiektach użyteczności publicznej nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,19 MW, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w wysokości 135,76 t CO2/rok, zwiększenie produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji fotowoltaicznych w wysokości 164,56 MWh/rok.

Wykonawca zadania była firma;
EcoGroup S.C. ul. Makowa 5, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 1 199 990,46 PLN w tym udział środków:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 833 238,00 PLN
• Budżet Gminy Jarocin 366 752,46 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020