Pomoc żywnościowa
Dodane przez podpora dnia May 09 2019 08:09:27
Informujemy, że od 8 maja 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w będą wydawane skierowania do odbioru bezpłatnej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie, 37-405 Jarocin 113 lub pod numerem tel.158713-145


Rozszerzona zawarto newsa