Harmonogram spotkań informacyjnych
Dodane przez podpora dnia May 06 2019 11:27:43
Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w terminie od 6 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. przeprowadzi nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych:
1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej – limit środków 100 000,00 zł;
2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2 Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) - limit środków 200 000,00 zł;
3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów”- limit środków 180 000,00 zł;
4. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem narzędzi graficznych i multimedialnych - limit środków 100 000,00 zł;
5. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem produktów lokalnych /projekt grantowy/ - limit środków 150 000,00 zł;
6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym /projekt grantowy/ - limit środków 150 000,00 zł.

Rozszerzona zawarto newsa