Podpisanie umowy –świetlica w Domostawie
Dodane przez podpora dnia January 24 2019 23:26:20
Podpisanie umowy – utworzenie świetlicy wiejskiej w Domostawie

Pod koniec 2018 roku Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin Anna Smutek i Zbigniew Lach podpisali umowę o przyznanie pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 złotych na realizację zadania pn: „Przystosowanie pomieszczeń w budynku remizy OSP w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Domostawa” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.


Rozszerzona zawarto newsa