K O M U N I K A T - akcyza
Dodane przez podpora dnia January 22 2019 07:16:34
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Jarocin w terminach :
■ od 1 lutego do 28 lutego 2019r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.,
■ od 1 sierpnia do 02 września 2019r.- wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019r.
Limit zwrotu podatku w 2019r. wynosi:
100 zł na 1 hektar użytków rolnych na których prowadzona jest działalność rolnicza,
30 zł na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła (dorosła krowa) po dołączeniu do wniosku dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającą informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu rolnika.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
■ 1-30 kwietnia 2019r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
■ 1-31 października 2019r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
Jarocin, dnia 17 stycznia 2019r.

Wójt Gminy Jarocin

Zbigniew Walczak


Rozszerzona zawarto newsa