Nabór wniosków do realizacji zadań GPPRiPA
Dodane przez podpora dnia January 09 2019 07:22:35
Nabór wniosków do realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.
Rozszerzona zawarto newsa