Podpisanie umowy OZE
Dodane przez podpora dnia December 21 2018 11:39:09

W dniu 10.12.2018 r. w Urzędzie Gminy w Jarocinie Wójt Gminy Zbigniew Walczak oraz Skarbnik Gminy Dorota Urban podpisali umowę z Wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Jarocin” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, którym została firma; ECOGRUP S.C., ul. Makowa 5, 42-520 Dąbrowa Górnicza. Wartość zadania ; 1 199 990,46zł w tym dotacja z RPO 833 238,00 zł Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2019 r.


Rozszerzona zawarto newsa