Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
Dodane przez admin dnia May 12 2008 14:23:15
Gmina Jarocin złożyła w dniu 14.04.2007 wniosek o dotację na Rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jarocin i Majdan Golczański do Mechanizmu...
Rozszerzona zawarto newsa
Gmina Jarocin złożyła w dniu 14.04.2007 wniosek o dotację na Rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jarocin i Majdan Golczański do Mechanizmu
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W dniu 30 października 2007 r. ukazała się lista rekomendowanych wniosków w Działaniu 2.1.5. „Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej” zaakceptowanych przez Komitet Sterujący dla tych programów, na której – między innymi - znalazła się planowana inwestycja. Nie zakończyło to jednakże procedury. Gmina musiała w krótkim czasie dostarczyć do NFOŚ i GW w Warszawie tłumaczenie na język angielski dokumentacji projektowej. Przetłumaczone dokumenty trafiły do Brukseli. W dniu 6 kwietnia 2008 r. przybyli do Urzędu Gminy w Jarocinie p. Eryk Antoni Warnaars przedstawiciel duńskiej firmy konsultingowej Ramboll Danmark A/S oraz p. Andrzej R. Szaniawski pełniący rolę starszego konsultanta w tej firmie w dziedzinie wody i odpadów. Zadaniem konsultantów powyższej firmy była weryfikacja dla darczyńcy, czyli rządu w Norwegii zasadności przyznawania dotacji dla rekomendowanych wstępnie wniosków. Panowie szczegółowo sprawdzali rzetelność danych zawartych we wniosku. Na wszelkie z ich strony zapytania i wątpliwości odpowiedzi udzielali: wójt z zastępcą oraz prezes GZK p. Janusz Siembida, pp. Elżbieta Kosior i Cecylia Szczepanik /wykonawczynie projektu kanalizacji/ oraz p. Łoboda jako osoba, która opracowała wniosek. Po tej części odbyła się wizyta w terenie. Panowie Warnaars i Szaniawski zwiedzili oczyszczalnie oraz teren przyszłej inwestycji. Na zakończenie wizytacji konsultanci zapewnili przedstawicieli gminy Jarocin, że ze swojej strony wyrażają akceptację dla projektowanej z udziałem środków finansowych norweskich inwestycji ale zaznaczyli, że ostateczna decyzja zapadnie prawdopodobnie w październiku. Gdyby decyzja była korzystna dla jarocińskiego samorządu to należy się spodziewać, że przetarg odbędzie się na początku przyszłego roku a wykonanie w okresie wiosna/lato 2009.od lewej p. Andrzej R. Szaniawski,p. Andrzej Kata, p. Eryk Antoni Warnaars, p. Janusz Siembida, p. Zbigniew Walczak.