I sesja Rady Gminy Jarocin – kadencja 2018-2023
Dodane przez agatapalka dnia November 23 2018 08:59:53
19 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Jarocinie rozpoczęła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Jarocin. Sesja została zwołana postanowieniem nr 421/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 listopada. Otwarcia sesji dokonała najstarsza wiekiem radna Janina Reichert. Następnie Janusz Zagajewski Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie wręczył wójtowi oraz radnym zaświadczenia o wyborze. Radni Rady Gminy Jarocin oraz Zbigniew Walczak Wójt Gminy Jarocin wybrani w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. złożyli ślubowanie. Pod nadzorem komisji skrutacyjnej radni wybrali spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącą Rady Gminy Jarocin została Aniela Olszówka, wiceprzewodniczącą zaś Jolanta Wołoszyn. Ukonstytuowały się też cztery komisje działające przy Radzie: Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisja Kultury, Oświaty i Sportu.
Skład Rady Gminy Jarocin na lata 2018-2023 przedstawia się następująco:

Habuda Agata
Iskra Bogusław
Kania Łukasz
Kłodnicka Justyna
Król Janusz
Kubasiewicz Justyna
Kurzyna Zdzisław
Olszówka Aniela
Pieróg Bogusław
Pliszka Rafał
Podpora Damian
Reichert Janina
Smutek Iwona
Sroka Jan
Wołoszyn Jolanta


Rozszerzona zawarto newsa
19 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Jarocinie rozpoczęła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Jarocin. Sesja została zwołana postanowieniem nr 421/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 listopada. Otwarcia sesji dokonała najstarsza wiekiem radna Janina Reichert. Następnie Janusz Zagajewski Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie wręczył wójtowi oraz radnym zaświadczenia o wyborze. Radni Rady Gminy Jarocin oraz Zbigniew Walczak Wójt Gminy Jarocin wybrani w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. złożyli ślubowanie. Pod nadzorem komisji skrutacyjnej radni wybrali spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącą Rady Gminy Jarocin została Aniela Olszówka, wiceprzewodniczącą zaś Jolanta Wołoszyn. Ukonstytuowały się też cztery komisje działające przy Radzie: Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisja Kultury, Oświaty i Sportu.
Skład Rady Gminy Jarocin na lata 2018-2023 przedstawia się następująco:

Habuda Agata
Iskra Bogusław
Kania Łukasz
Kłodnicka Justyna
Król Janusz
Kubasiewicz Justyna
Kurzyna Zdzisław
Olszówka Aniela
Pieróg Bogusław
Pliszka Rafał
Podpora Damian
Reichert Janina
Smutek Iwona
Sroka Jan
Wołoszyn Jolanta