Protokół z wyników konsultacji
Dodane przez podpora dnia November 16 2018 22:00:26
P r o t o k ó ł
z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 spisany w Urzędzie Gminy w Jarocinie w dniu 16 listopada 2018 r.

Rozszerzona zawarto newsa