Gmina Jarocin zakwalifikowała się...
Dodane przez podpora dnia October 16 2018 15:30:49
OGŁOSZENIE!!!
W związku z zakwalifikowaniem wniosku Gminy Jarocin do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, na odnawialne źródła energii dla osób fizycznych zwracamy się z prośbą do mieszkańców biorących udział w projekcie o potwierdzenie swojego udziału.
Ponadto informujemy że, istnieje możliwość dopisania osób nie ujętych w projekcie na poniższe źródła energii odnawialnej:
kolektory słoneczne,
panele fotowoltaiczne,
powietrzne pompy ciepła(CWU)
kotły na biomasę.
Swój udział lub chęć dopisania do listy należy potwierdzić osobiście lub telefoniczne w Urzędzie Gminy w Jarocinie w terminie do 30.11.2018 r. tel. (15) 871 31 41 w.28
O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

Rozszerzona zawarto newsa