Zapytanie Ofertowe - ASYSTENT RODZINY
Dodane przez podpora dnia October 12 2018 13:19:16
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na:

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

3. Oświadczenie –załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

4. Oświadczenie asystenta - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

5. Klauzula - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego


Rozszerzona zawarto newsa