Program CZYSTE POWIETRZE
Dodane przez agatapalka dnia October 09 2018 08:54:35
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.
W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych:
– gazem,
– olejem opałowym,
– energią elektryczną (w tym pompy ciepła),
– biomasą,
– węglem.
Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku.
Oprócz montażu źródeł ciepła w ramach Programu możliwe będzie również pozyskanie dofinansowania na szerokie działania termomodernizacyjne w obiekcie jednorodzinnym w tym na:
– docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
– montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (gazowe, elektryczne),
– montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).
Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do 90%. W ramach potrzeby można będzie również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku montażu instalacji solarnych dofinasowanie udzielane jest jedynie w formie pożyczki.
Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do 30 czerwca 2027 r. W razie szczegółowych pytań informacji udzielają pracownicy WFOŚiGW w Rzeszowie tel. 17 853 63 61 wew. 222 lub 333.

Rozszerzona zawarto newsa