Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
Dodane przez podpora dnia October 05 2018 08:45:51
W dniu 14 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytku (eksploatacji ) rozbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej o długości 6,213 km, wraz z 37 podłączeniami kanalizacji sanitarnej dla 185 odbiorców w Majdanie Golczańskim. Wybudowano ją w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zgodnie z kryteriami ustanowionych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie polegało na budowie sieci kanalizacyjnej oraz przyłączeń kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych na terenie gminy Jarocin w miejscowości Majdan Golczański i obejmowało:
Rozszerzona zawarto newsa
W dniu 14 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytku (eksploatacji ) rozbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej o długości 6,213 km, wraz z 37 podłączeniami kanalizacji sanitarnej dla 185 odbiorców w Majdanie Golczańskim. Wybudowano ją w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zgodnie z kryteriami ustanowionych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie polegało na budowie sieci kanalizacyjnej oraz przyłączeń kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych na terenie gminy Jarocin w miejscowości Majdan Golczański i obejmowało:
• Roboty przygotowawcze
• Roboty ziemne
• Roboty montażowe
• Roboty odtworzeniowe
Roboty wykonane zostały w czasie od 07.03.2018 r. do 31.08.2018 r. Wykonawcą w/w zadania było:
Przedsiębiorstwo EKOMEL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 21, 23-300 Janów Lubelski, za kwotę: 4 196 838,79 zł.
Całkowita wartość zadania wyniosła: 4 196 838,79 zł., w tym udział środków:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1 861 176,00 zł
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. – 2 335 662,79zł
Realizowane przedsięwzięcie przyczyni się do lepszych warunków życia mieszkańców korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Jarocin oraz poprawy środowiska naturalnego.