Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Dodane przez podpora dnia September 20 2018 09:39:37
W dniu 14 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji 48 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin. Wybudowano je w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jarocin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Przedsięwzięcie polegało na budowie 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Jarocin i obejmowało:
1. Budowę kopców filtracyjnych
2. Roboty ziemne
3. Roboty montażowe
4. Roboty dodatkowe
Roboty wykonane zostały w czasie od 16.03.2018 r. do 31.08.2018 r. Wykonawcą w/w zadania było: Przedsiębiorstwo EKOMEL sp. z o. o. z Janowa Lubelskiego. za kwotę: 2 818 824,81 zł
Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pełnił: Usługi Projektowo-Inżynierskie, Edyta Korkosz-Fus, ul. Ogińskiego 22, 37-450 Stalowa Wola za kwotę 33 998,40 zł
Całkowita wartość zadania wyniosła: 2 852 823,21 zł., w tym udział środków:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 688 087 zł.
• Gmina Jarocin - 1 164 736,21
Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyni się do lepszych warunków życia mieszkańców oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.
Rozszerzona zawarto newsa
W dniu 14 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji 48 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin. Wybudowano je w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jarocin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Przedsięwzięcie polegało na budowie 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Jarocin i obejmowało:
1. Budowę kopców filtracyjnych
2. Roboty ziemne
3. Roboty montażowe
4. Roboty dodatkowe
Roboty wykonane zostały w czasie od 16.03.2018 r. do 31.08.2018 r. Wykonawcą w/w zadania było: Przedsiębiorstwo EKOMEL sp. z o. o. z Janowa Lubelskiego. za kwotę: 2 818 824,81 zł
Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pełnił: Usługi Projektowo-Inżynierskie, Edyta Korkosz-Fus, ul. Ogińskiego 22, 37-450 Stalowa Wola za kwotę 33 998,40 zł
Całkowita wartość zadania wyniosła: 2 852 823,21 zł., w tym udział środków:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 688 087 zł.
• Gmina Jarocin - 1 164 736,21
Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyni się do lepszych warunków życia mieszkańców oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.