Budowa pomnika w Grabie
Dodane przez podpora dnia August 24 2018 07:28:44

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin zakończyło realizację zadania pn: „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Całkowita wartość projektu wyniosła: 60 000,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostało upamiętnione wydarzenie z II wojny światowej, które miało miejsce na terenie gminy Jarocin w Grabie.
W ramach zadania wykonano:
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- roboty murowane,
- roboty pozostałe,
- zagospodarowanie placu.
Zrealizowane zadanie obejmuje wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.


Rozszerzona zawarto newsa