O G Ł O S Z E N I E - Wniosek oszacowanie szkód
Dodane przez podpora dnia July 06 2018 10:09:08
Wójt Gminy Jarocin informuje, że na terenie gminy wystąpiło niekorzystne zjawisko meteorologiczne – susza. W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie, w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. Druki wniosku można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 3 lub pobrać poniżej .
Rozszerzona zawarto newsa