Przebudowa drogi Zdziary – Mostki Bukowa
Dodane przez podpora dnia June 08 2018 13:31:38
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa zakończona

Dnia 4 czerwca 2018 r. zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. Realizacja zadania przebiegała w dwóch etapach: I etap obejmował roboty przygotowawcze, ziemne (renowacje rowów), wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni, natomiast II etap to dokończenie przebudowy drogi w zakresie wykonania robót nawierzchni, poboczy, mostów oraz elementów ulic i dróg.
W uroczystym przekazaniu do eksploatacji zrealizowanego odcinka wziął udział Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk i Asystent Marszałka Województwa Podkarpackiego Jan Sołek oraz władze samorządowe: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego: Tomasz Podpora i Józef Sroka, pracownicy Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, a także przedstawiciele Wykonawcy.


Rozszerzona zawarto newsa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa zakończona

Dnia 4 czerwca 2018 r. zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. Realizacja zadania przebiegała w dwóch etapach: I etap obejmował roboty przygotowawcze, ziemne (renowacje rowów), wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni, natomiast II etap to dokończenie przebudowy drogi w zakresie wykonania robót nawierzchni, poboczy, mostów oraz elementów ulic i dróg.
W uroczystym przekazaniu do eksploatacji zrealizowanego odcinka wziął udział Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk i Asystent Marszałka Województwa Podkarpackiego Jan Sołek oraz władze samorządowe: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego: Tomasz Podpora i Józef Sroka, pracownicy Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, a także przedstawiciele Wykonawcy.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 302 513,25 zł, z czego 1 465 088 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Realizacja zadania pozwoliła na przebudowanie prawie 7 km drogi. Dzięki tej inwestycji zwiększy się komfort jazdy i poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.