Projekt "Sięgnij po zawód"
Dodane przez sekretarz dnia June 08 2018 11:28:51
Na prośbę firmy ITEB zamieszcza się poniższą informację:

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzoną rekrutacją do projektu pn. „Sięgnij po zawód”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:
- które ukończyły 30 r.ż.
- posiadających niskie wykształcenie tj. co najwyżej średnie,
- zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w jednym z powiatów (według kodeksu cywilnego): jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski.

W ramach projektu oferujemy:
- płatne 6 miesięczne staże zawodowe
- szkolenia zawodowe i kompetencyjne
- wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
- pośrednictwo pracy

Zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu/ opieki nad dziećmi
- stypendium szkoleniowe
- catering
- materiały szkoleniowe

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

Z poważaniem
Izabela Kopeć
Specjalista ds. projektu „Sięgnij po zawód”
Biuro projektu: ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
(C.H. EUROPA II ) IV piętro
iteb.projekt@gmail.com
www.iteb.com.pl
tel. 884 378 333, 698 694 340


Rozszerzona zawarto newsa