Sekretarz Gminy Jarocin
Dodane przez podpora dnia April 10 2018 09:25:15
Od 1 kwietnia 2018 r. funkcję Sekretarza Gminy pełni Pani Agata Pałka zastępując na tym stanowisku Panią Janinę Reichert, która przeszła na emeryturę. Pani Pałka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym. Od lutego 2002 r. pracowała w Zespole Obsługi Szkół w Jarocinie na stanowisku inspektora, następnie od marca 2005 r. pełniła obowiązki kierownika, aby od 2009 r. objąć funkcję kierownika. Pani Agata Pałka posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowiska Sekretarza Gminy - wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie Finansów przedsiębiorstw i rachunkowości, a także studia wyższe magisterskie w specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Rozszerzona zawarto newsa