Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Dodane przez podpora dnia March 21 2018 08:49:22
W dniu 16 marca 2018 r. Wójt Gminy Zbigniew Walczak oraz Skarbnik Gminy Dorota Urban, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 688 087,00 złotych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, którym została firma EKOMEL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 21, Janów Lubelski

Wartość zadania: 2 818 824,81 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 sierpnia 2018 r.


Rozszerzona zawarto newsa