Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Majdan Golcz.
Dodane przez podpora dnia March 07 2018 13:25:28
W dniu 7 marca 2018 r. Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Jarocinie Janusz Siembida oraz Główny Księgowy Janina Mierzwa, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 999 999,00 złotych.
W wyniku przeprowadzonego przetargu na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, którym zostało Konsorcjum Firm
Lider Konsorcjum:
EKOMEL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 21, Janów Lubelski
Partner Konsorcjum:
BUSKOPOL Spółka Akcyjna ul. Kilińskiego 41, Busko – Zdrój.
Wartość zadania: 4 196 838,79 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 sierpnia 2018 r.
Rozszerzona zawarto newsa
W dniu 7 marca 2018 r. Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Jarocinie Janusz Siembida oraz Główny Księgowy Janina Mierzwa, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Majdan Golczański”, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 999 999,00 złotych.
W wyniku przeprowadzonego przetargu na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, którym zostało Konsorcjum Firm
Lider Konsorcjum:
EKOMEL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 21, Janów Lubelski
Partner Konsorcjum:
BUSKOPOL Spółka Akcyjna ul. Kilińskiego 41, Busko – Zdrój.
Wartość zadania: 4 196 838,79 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 31 sierpnia 2018 r.