Ogłoszenie wyników otwartego konkursu
Dodane przez podpora dnia February 27 2018 23:17:13
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. na terenie gminy Jarocin

Na podstawie art. 15, ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz 1817 ze zm.) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 1 lutego 2018 r. na realizację zadań z zakresu:

Zadanie Nr 1. „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”,

Zadanie Nr. 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”,

Zadanie Nr. 3 „Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin”,


Rozszerzona zawarto newsa