Wynajm gruntu przy scenie plenerowej
Dodane przez podpora dnia February 26 2018 12:46:25
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 21 z późn. zm.),

Wójt Gminy Jarocin informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na okres 3 lat nieruchomości w Jarocinie (obiekt użytkowy i pomieszczenia sanitarne wraz z częścią gruntu przy scenie plenerowej – dz. nr 912 w Jarocinie), z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii i punktu informacji turystycznej.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Jarocin 159.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu do przetargu wynosi 424,00 zł netto (+ 23% VAT).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2018r. o godz.10oo w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie (pokój nr 4).

Wadium w kwocie 300,00 zł należy wpłacić w terminie do dnia 20.03.2018r.

Szczegółowe informacje o przetargu i nieruchomości można uzyskać w UG Jarocin, pok. nr 4, tel. (15) 8713-141 lub 113 wew. 25.


Rozszerzona zawarto newsa