OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
Dodane przez podpora dnia February 12 2018 23:11:33
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej oraz świadczenia nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno - socjalnych na terenie gminy Jarocin w 2018 r.

Rozszerzona zawarto newsa