Realizacja zadań publicznych w 2018 r.
Dodane przez podpora dnia February 01 2018 13:00:40
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVII.187.2017 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.


Rozszerzona zawarto newsa