Nieruchomość nad zalewem do oddania w najem
Dodane przez podpora dnia January 17 2018 12:43:47
Wójt Gminy w Jarocinie działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje poniżej dane dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarocin przeznaczonej do oddania w najem:
1. Oznaczenie nieruchomości Obiekt użytkowy przy scenie plenerowej w Jarocinie oraz pomieszczenia sanitarne usytuowane w obiekcie sceny plenerowej na dz. nr 912 w Jarocinie – KW TB1N/00085350/3
2. Powierzchnia
a) Obiekt użytkowy - 24,60 m2
b] Pomieszczenia sanitarne – 42,35 m2
c) Grunt - 1000 m2
Rozszerzona zawarto newsa
Wójt Gminy w Jarocinie działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje poniżej dane dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarocin przeznaczonej do oddania w najem:
1. Oznaczenie nieruchomości Obiekt użytkowy przy scenie plenerowej w Jarocinie oraz pomieszczenia sanitarne usytuowane w obiekcie sceny plenerowej na dz. nr 912 w Jarocinie – KW TB1N/00085350/3
2. Powierzchnia
a) Obiekt użytkowy - 24,60 m2
b] Pomieszczenia sanitarne – 42,35 m2
c) Grunt - 1000 m2
3. Opis nieruchomości Obiekt użytkowy stanowi jedno pomieszczenie wyposażone w instalację elektryczną i wod.-kan. W przyległej do sceny plenerowej części sanitarnej znajduje się 5 pomieszczeń, w tym 3 sanitariaty, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie przebieralni. Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną i wod.-kan. Na przyległym przeznaczonym do oddania w najem terenie, usytuowane są dwie drewniane altany. Przeznaczony do oddania w najem teren stanowi część działki nr 912.
4. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin działka nr 912 wskazana jest do przeznaczenia na tereny usługowe. Zgodnie z egib część nieruchomości przeznaczonej do wynajmu stanowi tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie małej gastronomii i punktu informacji turystycznej. Termin zagospodarowania: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy najmu
5. Informacja o oddaniu w najem Wnioski o najem należy składać pisemnie na adres:
Urząd Gminy Jarocin 159, 37-405 Jarocin
lub e-mail: jarocin@kki.pl, w terminie do dnia 19.02.2018r.
W przypadku gdy o nieruchomość ubiegać się będzie tylko jeden podmiot zostanie on oddany w najem bez przetargu na okres do 3 lat. Natomiast w przypadku gdy o nieruchomość ubiegać się będzie więcej niż jeden podmiot zostanie on oddany w najem, po przeprowadzeniu przetargu.
6. Miesięczna stawka czynszu Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi: 424,00 zł netto (+ 23% VAT). W przypadku konieczności przeprowadzenia przetargu stawka ta będzie stanowić stawkę wywoławczą. Dodatkowe opłaty to koszty zużycia energii elektrycznej, wody, opłat za kanalizację i odbiór odpadów.
7. Termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu najmu Do ostatniego dnia każdego miesiąca
8. Zasady aktualizacji opłat Stawka czynszu może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w UG Jarocin oraz zamieszcza na stronie BIP Urzędu, na okres 21 dni tj. do dnia 07.02.2018r.