Ranking Zrównoważonego Rozwoju
Dodane przez podpora dnia November 24 2017 14:08:05
W dniu 4 listopada br., w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. Podczas spotkania ogłoszone zostały wyniki rankingu najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce na podstawie danych statystycznych za rok 2016. Ranking opracowywany jest pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka – wykładowcy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

W opinii twórcy rankingu prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka na dynamiczny rozwój gmin wiejskich oraz obszarów miejsko-wiejskich znaczący wpływ ma położenie blisko centrum lub rozwinięta turystyka. Ranking uwzględniający wszystkie polskie miasta i gminy opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców czy odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Wszystkie gminy w Polsce pogrupowano w poszczególne kategorie: miasta, miasta na prawach powiatu, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

Gmina Jarocin zajęła 386 miejsce na 1559 wszystkich w kategorii gmin wiejskich. W porównaniu z wynikami z poprzedniego roku (741 miejsce) nastąpił zdecydowany awans gminy w górę. Za Jarocinem znalazły się: Krzeszów nad Sanem (miejsce 580); Pysznica (m. 705), Jeżowe (m. 729), Zaleszany (m. 742), Bojanów (m. 1062), Radomyśl nad Sanem (m. 1148), Harasiuki (m. 1540).

Pełna lista Rankingowa:
RANKING GMIN WIEJSKICH CZ. I (1-499)
RANKING GMIN WIEJSKICH CZ. II (500-999)
RANKING GMIN WIEJSKICH CZ. III (1000-1559)


Rozszerzona zawarto newsa