Odbiór końcowy oczyszczalni ścieków
Dodane przez podpora dnia November 22 2017 21:36:33
W dniu 21 listopada 2017 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie obejmowało trzy zadania:
Zadanie 1.
Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie.
W ramach zadania wybudowano nowe obiekty tj. zbiornik osadu; budynek odwadniania osadu z częścią energetyczną; studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych; mur oporowy; schody skarpowe. Obiekty zmodernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym tj. pompownia ścieków surowych; studnia kraty koszowej; budynek techniczno-socjalny; elewacja zbiornika BIOPAK. Obiekty zmodernizowane w zakresie technologicznym tj. reaktory biologiczne; budynek sita. Utwardzono plac i drogi dojazdowe.


Rozszerzona zawarto newsa
W dniu 21 listopada 2017 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie obejmowało trzy zadania:
Zadanie 1.
Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie.
W ramach zadania wybudowano nowe obiekty tj. zbiornik osadu; budynek odwadniania osadu z częścią energetyczną; studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych; mur oporowy; schody skarpowe. Obiekty zmodernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym tj. pompownia ścieków surowych; studnia kraty koszowej; budynek techniczno-socjalny; elewacja zbiornika BIOPAK. Obiekty zmodernizowane w zakresie technologicznym tj. reaktory biologiczne; budynek sita. Utwardzono plac i drogi dojazdowe.
Wykonawca zadania: Konsorcjum Firm
Lider Konsorcjum:
EKOMEL Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 21, Janów Lubelski
Partner Konsorcjum:
B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska ul. Sikorskiego 2C, Pruszcz Gdański.
Wartość zadania: 3 245 300,03 zł.
Zadanie 2.
Budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Jarocinie.
W ramach zadania wykonano gruntową mikroinstalację fotowoltaiczną – 150 szt. paneli. Moc zainstalowana – 39,75 kW.
Wykonawca zadania:
FreeVolt Sp. z o. o. ul. Wł. Paciorkiewicza 3, Bydgoszcz.
Wartość zadania: 190 020,66 zł.
Zadanie 3.
Zakup wyposażenia dodatkowego do utrzymania sieci i transportu ścieków.
W ramach zadania zakupiono samochód – beczkę dwufunkcyjną o pojemności 6000 l do odbioru nieczystości płynnych i udrażniania sieci kanalizacyjnych.
Wykonawca zadania:
POLCAB N. Gamoń Sp. J. ul. Sosnowa 5, Rybnik
Wartość zadania: 515 370,00 zł.
W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono również koszty związane z promocją (tablica informacyjno-pamiątkowa) w kwocie: 615,00 zł.
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 3 951 305,69 PLN w tym udział środków:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 362 341,79 PLN
• Budżet Gminy Jarocin 1 588 963,90 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020